• Prof. Dr. Bora Gürer - Beyin ve Sinir Cerrahı

Oligodendrogliomlarda osteopontin ekspresyondüzeylerinin histolojik derece ve sağ kalım ile ilişkisi