• Prof. Dr. Bora Gürer - Beyin ve Sinir Cerrahı

Baş Ağrısı Nedir?

Baş ağrısı, başın herhangi bir bölgesinde ortaya çıkabilen rahatsız edici bir his veya ağrıdır. Başın çeşitli bölümlerinde, farklı yoğunluk ve karakterlerde görülebilir.

Baş Ağrısı Çeşitleri

 1. Birincil Baş Ağrıları:
  • Migren: Zonklayıcı ağrı, ışığa ve sese hassasiyet, bulantı ve kusma ile karakterizedir. Genellikle başın bir tarafında yoğunlaşır.
  • Gerilim Tipi Baş Ağrısı: Başın etrafında sıkı bir bant hissi oluşturan, genellikle hafif ila orta şiddette ağrı. Stres veya kas gerginliğiyle ilişkilidir.
  • Küme Baş Ağrıları: Çok şiddetli ağrılarla karakterize olup, genellikle göz çevresinde yoğunlaşır. Nöbetler halinde gelir ve genellikle bir taraflıdır.
 1. İkincil Baş Ağrıları:
 1. Enfeksiyon Kaynaklı Baş Ağrıları: Grip, sinüzit veya menenjit gibi enfeksiyonlar baş ağrısına neden olabilir.
 2. Travma Sonrası Baş Ağrıları: Kafa travmaları sonrasında ortaya çıkar.
 3. Damarsal Baş Ağrıları: Kan damarları ile ilgili problemler, örneğin, yüksek tansiyon veya anevrizma patlaması gibi durumlar.
 4. İlaca veya Maddeye Bağlı Baş Ağrıları: Bazı ilaçların yan etkileri veya aşırı kafein/alkol tüketimi, kokain gibi madde kullanımına bağlı baş ağrıları
 1. Diğer Tip Baş Ağrıları:
 1. Hormonal Baş Ağrıları: Özellikle kadınlarda, adet döngüsü veya menopoz gibi hormonal değişiklikler sırasında görülür.
 2. Oksipital Nöralji: Boyun ve başın arkasındaki sinirlerin sıkışması veya tahrişi sonucu oluşur.

Teşhis ve Tedavi

Baş ağrısının teşhisi genellikle klinik muayene ve hastanın öyküsü ile başlar. 

Ağrının karakteri, süresi, eşlik eden semptomlar ve tetikleyici faktörler önemlidir. Gerekli durumlarda, MR, CT taraması gibi görüntüleme yöntemleri ve bazen laboratuvar testleri istenebilir.

Tedavi yöntemi, baş ağrısının tipine ve altta yatan nedenlere göre değişir. Migren için özgül ilaçlar, gerilim tipi baş ağrıları için ağrı kesiciler, küme baş ağrıları için özel tedavi yöntemleri kullanılabilir. 

Ayrıca, stres yönetimi, düzenli egzersiz ve uyku düzeni gibi yaşam tarzı değişiklikleri de baş ağrısı yönetiminde önemli rol oynar.