• Prof. Dr. Bora Gürer - Beyin ve Sinir Cerrahı

Köşe Tümörü (Vestibular Schwannoma)

Vestibular Schwannoma, köşe tümörü, iç kulakta işitme siniri üzerinde gelişen iyi huylu bir beyin tümörüdür. Bu tümörler genellikle yavaş büyür ve malign (kötü huylu) özellik göstermezler. 

Vestibüler sinir, işitme ve denge ile ilişkili sinirsel işlevleri düzenler, bu yüzden bu tümörler işitme kaybı, kulak çınlaması ve dengesizlik gibi belirtilere neden olabilir.

Özellikler

 • Yavaş Büyüme: Vestibular schwannomalar genellikle yavaş büyüyen tümörlerdir.
 • İyi Huylu: Bu tümörler iyi huyludur ve kanserli hücreler içermezler.
 • Tek Taraflı: Çoğunlukla tek bir vestibüler siniri etkilerler.

Belirtiler

 • İşitme Kaybı: En yaygın belirti, genellikle tek taraflı işitme kaybıdır.
 • Kulak Çınlaması: Etkilenen tarafta çınlama olur.
 • Denge Bozukluğu: Dengeyi sağlayan sinirlerin etkilenmesi nedeniyle, dengesizlik veya baş dönmesi yaşanabilir.
 • Yüzde Hissizlik veya Kasılma: Nadiren, tümörün büyüklüğüne bağlı olarak, yüz sinirlerine baskı yaparak yüzde hissizlik veya kasılmaya neden olabilir.

Tanı

 • Manyetik Rezonans Görüntüleme (MR): Tümörün varlığını ve boyutunu belirlemek için en hassas yöntemdir.
 • İşitme Testleri: İşitme kaybının derecesini belirlemek için kullanılır.

Tedavi

Köşe tümörü tedavisi, tümörün özelliklerine, hastanın genel sağlık durumuna ve semptomların şiddetine göre belirlenir. Tedavi seçenekleri genellikle şu üç ana yaklaşımdan oluşur:

Gözetim ve Bekleme (Aktif İzleme)

 • Uygulama: Küçük ve yavaş büyüyen tümörlerde tercih edilir. Bu yaklaşım, tümörün büyüme hızını ve semptomların ilerlemesini izlemek için düzenli MR taramalarını içerir.
 • Hasta Seçimi: Genellikle küçük tümörler, yaşlı hastalar veya cerrahi/radyoterapi için yüksek risk taşıyan hastalarda uygulanır.
 • Avantajları: Gereksiz müdahalelerin önlenmesi ve hastanın yaşam kalitesinin korunması.
 • Riskler: Tümörün büyümesi ve semptomların ilerlemesi durumunda tedaviye geç başlanması.

Cerrahi

 • Amacı: Tümörü tamamen çıkarmak, semptomları azaltmak ve işitme kaybı riskini minimize etmek.
 • Yöntemler: Mikrocerrahi yaklaşımlar kullanılır.
 • Hasta Seçimi: Orta yaşlı, genel sağlık durumu iyi olan ve tümörü büyük veya hızlı büyüyen hastalar için uygundur.
 • Riskler ve Yan Etkiler: İşitme kaybı, yüz felci, denge problemleri ve cerrahi komplikasyonlar.

Radyoterapi

 • Uygulama: Stereotaktik radyocerrahi (örneğin Gamma Knife) veya fraksiyonlu stereotaktik radyoterapi gibi yüksek odaklı radyasyon tedavileri.
 • Hasta Seçimi: Cerrahiye uygun olmayan hastalar, küçük tümörleri olan veya cerrahi riski yüksek olan hastalar için uygun bir seçenektir.
 • Avantajları: Non-invazivdir ve genellikle kısa süreli bir tedavidir.
 • Riskler ve Yan Etkiler: Nadiren işitme kaybı, baş dönmesi veya yüzde hissizlik gibi yan etkiler gözlemlenebilir.

Prognoz

 • Genel Durum: Vestibular schwannomalar genellikle iyi huyludur ve tedavi ile iyi sonuçlar alınabilir.
 • Uzun Vadeli İzleme: Cerrahi veya radyoterapi sonrasında bile, düzenli MR taramaları ile tümörün tekrar büyüyüp büyümediğinin takibi önemlidir.
 • Kalıcı Semptomlar: Bazı hastalarda, özellikle işitme kaybı gibi semptomlar kalıcı olabilir. Bu, tümörün yerleşimi ve tedavi türüne bağlıdır.

Her tedavi yönteminin avantajları ve riskleri vardır, bu nedenle tedavi seçimi hasta bazında yapılmalı ve multidisipliner bir yaklaşımla değerlendirilmelidir. Hastaların tercihleri, yaşam tarzı ve sağlık durumları tedavi planlamasında dikkate alınmalıdır.