• Prof. Dr. Bora Gürer - Beyin ve Sinir Cerrahı

Beyin Metastazları

Beyin metastazı, vücudun başka bir yerindeki kanser hücrelerinin beyne yayılması ve orada yeni tümörler oluşturması durumudur. Bu tip tümörler genellikle kanserin daha ileri evrelerinde görülür. Beyin metastazı, kanserin vücudun diğer bölgelerinde kontrol altına alınmış olmasına rağmen ortaya çıkabilir.

Beyin Metastazının Kaynakları

Beyin metastazına en sık yol açan kanser türleri şunlardır:

 • Akciğer Kanseri
 • Meme Kanseri
 • Melanom (Cilt Kanseri)
 • Böbrek Kanseri
 • Kolon Kanseri

Belirtiler ve Semptomlar

Beyin metastazının belirtileri, metastazın yerleştiği beyin bölgesine ve boyutuna bağlı olarak değişebilir. Genel belirtiler şunları içerebilir:

 • Baş Ağrıları: Özellikle sabahları daha şiddetli olan ve zamanla kötüleşen baş ağrıları.
 • Nörolojik Semptomlar: Uyuşma, karıncalanma, konuşma veya görme bozuklukları, denge veya koordinasyon problemleri.
 • Kişilik veya Davranış Değişiklikleri: Bellek sorunları, kişilik değişiklikleri veya mental fonksiyonlarda azalma.
 • Epileptik Nöbetler: Beyin metastazı olan bazı hastalarda nöbetler görülebilir.

Tanı ve Değerlendirme

 • Görüntüleme Testleri: Beyin metastazını teşhis etmek ve yayılımını değerlendirmek için MR veya BT taramaları kullanılır.
 • Biyopsi: Bazen, metastazın kaynağını ve kanser tipini belirlemek için biyopsi gerekebilir.

Tedavi

Beyin metastazının tedavisi, kanserin türüne, metastazın yayılımına ve hastanın genel sağlık durumuna bağlı olarak değişir:

 • Radyoterapi: Tüm beyne veya metastazın olduğu spesifik bölgelere yönelik radyoterapi uygulanabilir.
 • Cerrahi: Tek veya sınırlı sayıda beyin metastazı olan hastalarda, metastazın cerrahi olarak çıkarılması mümkün olabilir.
 • Stereotaktik Radyocerrahi: Küçük veya sınırlı sayıda beyin metastazı için yüksek doz radyasyon tedavisi.
 • Sistemik Tedavi: Kemoterapi, immünoterapi veya hedefe yönelik tedaviler, bazı kanser türlerinde etkili olabilir.

Beyin metastazı ciddi bir tıbbi durumdur ve erken tanı ve tedavi hayati önem taşır. Tedavi yaklaşımı, hastanın yaşam kalitesini iyileştirmeyi ve semptomları kontrol altına almayı hedeflemelidir. Bu nedenle, hastaların, tedavi seçeneklerini ve kararlarını bir onkoloji uzmanı ile tartışmaları önerilir.

Hastalığın seyri – sağ kalım

Beyin metastazı olan hastaların birçoğunda sistemik kanser kontrolden çıkmış ve vücuda yayılmış durumdadır. Beyin metastazlarının sağ kalımı özellikle sistemik kanserin yaygınlığına ve kontrol altında olup olmadığına bağlıdır. Sistemik kanserin ve ilk tümör odağının kontrol altında olmadığı durumlarda yaşam beklentisi oldukça düşüktür. Sistemik kanserin durumunun dışında, hastanın nörolojik durumu, ilk tanıyla metastaz tanısı konulması arasında geçen sürenin kısalığı, ilk tümörün tipi, beyin metastazının boyutu ve yerleşim yeri hastanın sağ kalımını ve hastalığın seyrini etkileyen etkenlerdir. Hastalığın tedavisinde ve sağ kalımı arttırmada, beyin cerrahı, radyasyon onkoloğu ve tıbbi onkoloğun eş güdümlü çalışması çok önemlidir.