• Prof. Dr. Bora Gürer - Beyin ve Sinir Cerrahı

Glioblastom, beyin ve omurilikte bulunan destekleyici dokular olan gliadan köken alan agresif bir beyin tümörüdür. Tıbbi olarak glioblastoma multiforme (GBM) olarak da bilinir ve beyin tümörlerinin en hızlı seyreden ve agresif formudur. 

Glioblastomlar, genellikle çok hızlı büyüyen ve tedaviye zor yanıt veren tümörlerdir.

Glioblastomun Özellikleri

 • Hızlı Büyüme ve Agresif Yayılım: Glioblastom hücreleri hızlı bir şekilde bölünür ve çevre beyin dokusuna agresif bir şekilde yayılır.
 • Tedaviye Direnç: Glioblastomlar, genellikle mevcut tedavilere (kemoterapi ve radyoterapi) direnç gösterir.
 • Yüksek Nüks Oranı: Cerrahi müdahale ile tümörün büyük bir kısmı hatta tamamı çıkarılsa bile, genellikle tümör kısa süre içinde tekrar büyür. Tekrarlayan ameliyat ihtiyaçları olabilir.

Belirtiler

Glioblastomun belirtileri, tümörün beyindeki yerleşim yerine bağlı olarak değişebilir:

 • Baş Ağrısı: Yaygın ve sık görülen bir belirtidir, özellikle sabahları şiddetli olabilir.
 • Nöbetler: Glioblastom hastalarının bir kısmında nöbetler görülebilir.
 • Kişilik Değişiklikleri ve Bilişsel Bozulma: Hafıza kaybı, konsantrasyon güçlüğü ve kişilik değişiklikleri gibi semptomlar ortaya çıkabilir.
 • Motor ve Duyusal Bozukluklar: Uyuşma, güçsüzlük, koordinasyon problemleri ve konuşma zorluğu gibi belirtiler görülebilir.

Tanı

Glioblastomun tanısı genellikle MR (Manyetik Rezonans) veya CT (Bilgisayarlı Tomografi) taramaları ile konulur. 

Kesin tanı, genellikle cerrahi müdahale ile tümörden alınan bir örneğin patolojik incelemesi sonucu konulur.

Tedavi

Glioblastom tedavisi, bu agresif tümörün kontrolünü sağlamak için kapsamlı ve çok yönlü bir yaklaşım gerektirir. 

Tedavi, genellikle cerrahi, radyoterapi ve kemoterapiyi içerir, ancak her hasta için hastaya özel tedavi planı farklı olabilir. 

Cerrahi

 • Amacı: Tümörün mümkün olduğunca çok kısmını güvenli bir şekilde çıkarmak. Bu, semptomları hafifletmeye ve diğer tedavi yöntemlerinin etkinliğini artırmaya yardımcı olabilir.
 • Zorluklar ve Sınırlamalar: Glioblastom genellikle beyin dokusuna yayıldığı için tamamen çıkarılması zordur. Cerrahi, tümörün konumu ve yayılımı göz önünde bulundurularak planlanır.
 • Yöntemler: Mikroskobik cerrahi ve nöronavigasyon gibi ileri teknikler kullanılır. Bazen ameliyat sırasında hastanın uyanık tutulması (uyanık kraniyotomi), tümörün beyin fonksiyonları üzerindeki etkisini değerlendirmek için gerekebilir.

Radyoterapi

 • Amacı: Cerrahi ile çıkarılamayan tümör hücrelerini yok etmek. Radyoterapi, tümörün büyümesini yavaşlatır ve nüks riskini azaltmaya yardımcı olabilir.
 • Yöntemler: Genellikle fraksiyone radyoterapi kullanılır, yani yüksek enerjili ışınlar belirli bir dönem boyunca tümör bölgesine yönlendirilir. Stereotaktik radyocerrahi gibi daha hedef odaklı yaklaşımlar da bazı durumlarda uygulanabilir.

Kemoterapi

 • Amacı: Tümörün büyümesini yavaşlatmak ve radyoterapinin etkisini artırmak. Kemoterapi, kanser hücrelerinin bölünmesini engelleyerek çalışır.
 • Sıklıkla Kullanılan İlaçlar: Glioblastom tedavisinde sıklıkla kullanılan kemoterapi ilacı temozolomid (Temodal) olup, genellikle radyoterapi ile birlikte verilir.
 • Zamanlama ve Dozaj: Temozolomid, genellikle radyoterapi ile eş zamanlı olarak ve sonrasında birkaç ay boyunca verilir. Dozaj, hastanın genel sağlık durumu ve tümörün tedaviye yanıtına göre ayarlanır.

Ek Tedavi Yöntemleri ve Destekleyici Bakım

 • Hedefe Yönelik Tedaviler ve İmmünoterapi: Bazı glioblastomlarda, spesifik genetik değişiklikleri hedef alan yeni tedaviler ve immünoterapi yöntemleri araştırılmaktadır.
 • Destekleyici Bakım: Semptom kontrolü, nörolojik rehabilitasyon ve psikolojik destek, glioblastom tedavisinin önemli bir parçasıdır.

Glioblastom tedavisindeki temel zorluk, tümörün hızlı büyümesi ve agresif doğasıdır. Tedavi, hastanın genel durumu, tümörün özellikleri ve tedaviye yanıtı göz önünde bulundurularak kişiselleştirilmelidir. Glioblastom tedavisinde multidisipliner bir yaklaşım, yani beyin cerrahisi, onkoloji, radyasyon onkolojisi ve diğer uzmanlık alanlarından gelen doktorların işbirliği gereklidir. Bu yaklaşım, hastanın yaşam süresini ve kalitesini iyileştirmede en etkili yol olarak kabul edilir.

Hastalığın seyri

Glioblastom, beyin tümörleri arasında en kötü huylu olanıdır ve genellikle hastalığı seyri kötü olan bir durumdur. 

Bu tümörün hızlı büyüme eğilimi ve çevre beyin dokusuna yayılma kapasitesi, tedavinin zorluğunu artırır ve hastaların yaşam sürelerini ciddi şekilde etkiler.

Yaşam Süresi

Glioblastomun prognozu genellikle sınırlıdır ve hastaların yaşam süresi tanıdan sonra genellikle 12 ila 18 ay arasında değişir. Ancak, bu süre hastanın yaşına, genel sağlık durumuna, tümörün genetik özelliklerine ve tedaviye verdiği yanıta göre değişebilir. Glioblastomun bazı alt tipleri daha agresif olabilir ve daha kısa yaşam süreleri ile ilişkilendirilebilir.

Tedavi ve Yaşam Kalitesi

Glioblastom tedavisinin temel amacı, tümörün büyümesini yavaşlatmak, semptomları hafifletmek ve hastanın yaşam kalitesini mümkün olduğunca iyileştirmektir. Cerrahi müdahale, radyoterapi ve kemoterapinin beraber uygulamaları, hastalığın ilerlemesini kontrol altına almak için kullanılır. 

Ancak, glioblastomun hızlı ilerleyişi ve kompleks yapısı nedeniyle, tedavi genellikle hastalığın ilerlemesini durduramaz.

Erken Tanı ve Tedavi

Glioblastomun erken tanısı, tedavi planlaması ve uygulamasında önemli bir rol oynar. Erken teşhis, daha etkili bir tedavi planının uygulanmasına ve potansiyel olarak daha iyi bir prognoza olanak tanıyabilir. Ancak, glioblastom genellikle hızlı ve öngörülemez bir şekilde büyüdüğü için, erken tanı her zaman mümkün olmayabilir.

Destekleyici Bakım

Glioblastom tanısı alan hastalar ve aileleri için destekleyici bakım önemlidir. Bu, ağrı yönetimi, nörolojik destek, psikolojik ve sosyal destek gibi tedavileri içerebilir. Palyatif bakım, hastaların yaşam sonu döneminde konforunu artırmaya yönelik bir yaklaşımdır ve hastanın ve ailesinin kaliteli bir yaşam sürdürmesine yardımcı olur.

Her glioblastom vakası benzersizdir ve her hastanın tedaviye ve hastalığın ilerlemesine tepkisi farklı olabilir. Bu nedenle, tedavi planları kişiye özgü olarak hazırlanmalı ve düzenli olarak gözden geçirilmelidir. Glioblastom tedavisinde uzmanlaşmış bir sağlık ekibi tarafından yönetilen kapsamlı bir tedavi planı, hastaların yaşam süresini ve kalitesini iyileştirmede önemli bir rol oynar.