• Prof. Dr. Bora Gürer - Beyin ve Sinir Cerrahı

Epilepsi, beyindeki anormal elektriksel aktivite nedeniyle tekrarlayan nöbetlerle karakterize kronik bir nörolojik durumdur. Bu anormal aktivite, çeşitli nöbet türlerine yol açabilir ve kişinin motor, duyusal, davranışsal ve/veya bilinç durumunu etkileyebilir.

Nedenleri:

 • Genetik faktörler: Bazı epilepsi tipleri genetik olabilir.
 • Beyin hasarı: Travma, inme, beyin tümörleri ve enfeksiyonlar (menenjit gibi) epilepsiye neden olabilir.
 • Gelişimsel bozukluklar: Otizm ve nörofibromatozis gibi durumlar epilepsi riskini artırabilir.
 • Bilinmeyen nedenler: Birçok epilepsi vakasının nedeni bilinmez (idiopatik).

Belirtiler ve Nöbet Türleri:

 • Genelleştirilmiş nöbetler: Tüm beyini etkiler. Bu nöbetler, bilinç kaybı ve vücut kaslarının kasılmasını içerebilir.
 • Fokal nöbetler: Beynin belirli bir bölgesini etkiler. Vücudun tek bir bölgesinde, kolda ve bacakta, titreme şeklinde olabilir. Bu nöbetler sırasında otomatik hareketler ve duyusal değişiklikler yaşanabilir.

Tanı:

 • Elektroensefalografi (EEG): Beyin dalgalarını kaydederek anormal aktiviteyi tespit eder.
 • Görüntüleme: MR veya BT taramaları, beyindeki yapısal anormallikleri gösterebilir.
 • Kan testleri: Nöbetlere neden olabilecek tıbbi durumları saptamak için yapılır.

Tedavi:

 • Antiepileptik İlaçlar: Nöbet sıklığını ve şiddetini azaltmak için kullanılır. İlaç tedavisi, çoğu hasta için etkili ve yeterlidir.
  • Cerrahi: İlaçlara dirençli epilepsi vakalarında, nöbetlere neden olan beyin dokusunun cerrahi olarak çıkarılması düşünülebilir.
  • Vagus Sinir Stimülatörü (VNS): Beyin aktivitesini düzenlemeye yardımcı olmak için vagus sinirine elektriksel uyarılar gönderen bir cihazdır.
  • Ketogenik Diyet: Özellikle çocuklarda etkili olabilen, yüksek yağlı ve düşük karbonhidratlı bir diyet.

Yaşam Tarzı ve Ev Yönetimi:

 • Düzenli uyku ve stres yönetimi.
 • Tetikleyici faktörlerden (flaş ışıkları, aşırı yorgunluk) kaçınmak.
 • Nöbet geçirme riskine karşı güvenlik önlemleri almak.

Prognoz

Epilepsi, birçok kişi için iyi yönetilebilir bir durumdur. Bazı insanlar zamanla nöbetlerin azaldığını veya tamamen durduğunu deneyimlerken, bazıları ömür boyu tedaviye ihtiyaç duyabilir.

Epilepsinin yönetimi kişiye özel olmalı ve tıbbi takip gerektirir. Tedavinin amacı, nöbetleri kontrol altına almak ve hastanın yaşam kalitesini en üst düzeye çıkarmaktır.