• Prof. Dr. Bora Gürer - Beyin ve Sinir Cerrahı

Moya Moya Hastalığı

Moya Moya hastalığı, beyne kan taşıyan damarların (özellikle şah damarı ve onun dalları olan ön ve orta beyin atar damarları) ilerleyici daralmasıyla karakterize nadir görülen bir nörolojik durumdur. 

Bu daralmalar sonucunda, beyne yeterli kan akışı sağlanamaz ve bu durum, inmeye (beyin dokusuna kan akışının azalması) veya beyin kanamasına yol açabilir.

Moya Moya Hastalığının Özellikleri:

Moya Moya hastalığı özellikle Doğu Asya kökenli bireylerde daha sık görülür, ancak tüm etnik gruplarda ortaya çıkabilir. Çocuklarda ve genç yetişkinlerde daha yaygındır, ancak her yaşta ortaya çıkabilir.

Belirtiler

Moya Moya hastalığının belirtileri, beyin dokusuna kan akışının azalmasına bağlıdır ve şunları içerebilir:

  1. İnme veya mini-inme (geçici iskemik atak)
  2. Baş ağrısı
  3. Zayıflık veya uyuşukluk (özellikle vücudun bir tarafında)
  4. Konuşma bozuklukları
  5. Görme sorunları
  6. Nöbetler

Tanı

Tanı genellikle beyin MR’ı, manyetik rezonans anjiyografi (MRA) ve dijital substraksiyon anjiyografi (DSA, beyin anjiyosu) gibi görüntüleme yöntemleri ile konulur. Bu testler, beyne kan taşıyan damarlardaki daralmaları ve yeni kan damarlarının oluşumunu (kollateral damarlar) gösterir.

Tedavi

Tedavinin amacı, beyin dokusuna kan akışını artırmak ve inme riskini azaltmaktır. Tedavi yöntemleri arasında cerrahi müdahaleler (bypass ameliyatları gibi), kan akışını iyileştirmek ve kan pıhtılaşmasını önlemek için ilaç tedavisi yer alır. Ayrıca hastalığın ilerlemesini takip etmek ve yeni semptomları yönetmek için düzenli tıbbi takip önemlidir.

Hastalığın seyri

Moya Moya hastalığı ilerleyici bir durumdur ve zaman içinde kötüleşebilir. Ancak, etkili tedavi ve yönetim ile birçok hasta kötüleşmeden kalabilir ve yaşam kaliteleri iyileşebilir.

Moya Moya hastalığının kesin nedeni hala tam olarak anlaşılamamıştır, ancak genetik faktörlerin rol oynadığı düşünülmektedir. 

Erken tanı ve tedavi, inme riskini azaltmada ve hastanın yaşam kalitesini korumada önemli rol oynar.