• Prof. Dr. Bora Gürer - Beyin ve Sinir Cerrahı

Meningioma, beyin ve omuriliği çevreleyen zarlar (meninks) üzerinde gelişen genellikle iyi huylu (benign) bir beyin tümörüdür. Bu tümörler, beyin zarlarının hücrelerinden kaynaklanır ve beyin veya omurilik dokusuna doğrudan saldırmazlar, ancak büyüdüklerinde çevre dokulara baskı yaparak çeşitli semptomlara neden olabilirler.

Meningiomanın Nedenleri

Meningiomanın kesin nedenleri tam olarak bilinmemektedir. Genetik değişiklikler, çevresel etkenler ve bazı hormonlar (özellikle östrojen) meningioma gelişiminde rol oynayabilir. Ayrıca, radyasyona maruz kalma da meningioma riskini artırabilir.

Belirtiler

Meningiomanın belirtileri tümörün yerleştiği yere, boyutuna ve büyüme hızına bağlıdır. Bazı meningiomalar hiçbir belirti göstermezken, diğerleri şu semptomlara neden olabilir:

  • Baş Ağrısı: Yeni başlayan veya değişen baş ağrıları.
  • Görme Bozuklukları: Görme kaybı, çift görme veya görme alanında kısıtlılık.
  • Nörolojik Semptomlar: Kollarda ve bacaklarda uyuşma, karıncalanma, kas zayıflığı veya felç.
  • Davranış ve Kişilik Değişiklikleri: Hafıza sorunları, kafa karışıklığı, kişilik değişiklikleri.

Tanı

Meningiomanın tanısı genellikle MR (Manyetik Rezonans) veya CT (Bilgisayarlı Tomografi) taramaları ile konulur. Tanı süreci, hastanın semptomlarına ve fiziksel muayene bulgularına dayanır.

Tedavi

Meningioma tedavisi, tümörün boyutu, yerleşimi, büyüme hızı ve hastanın genel sağlık durumuna bağlı olarak değişir. Tedavi seçenekleri şunlardır:

  • Cerrahi: Belirgin semptomlara neden olan veya hızlı büyüyen meningiomalar için cerrahi müdahale önerilir. Amacı, tümörü mümkün olduğunca tamamen çıkarmaktır.
  • Radyoterapi: Cerrahi mümkün olmayan durumlarda veya tümörün tamamen çıkarılamadığı durumlarda radyoterapi uygulanabilir.
  • Takip: Küçük ve bulgulara neden olmayan meningiomalar için, düzenli aralıklarla yapılan görüntülemeler ile tümörün takibi tercih edilebilir.

Hastalığın Seyri

Meningiomalar genellikle yavaş büyüyen tümörlerdir ve birçok durumda iyi huyludur. Erken teşhis ve uygun tedavi ile, meningioma olan birçok kişi uzun ve sağlıklı bir yaşam sürdürebilir. Ancak, her beyin tümöründe olduğu gibi, meningiomanın takibi ve yönetimi uzman bir beyin cerrahisi ekibi tarafından yapılmalıdır.