• Prof. Dr. Bora Gürer - Beyin ve Sinir Cerrahı

Beyin Damar Yumakçığı – Arteriyovenöz malformasyon (AVM)

Arteriyovenöz malformasyon (AVM), beyindeki atardamarlar (arterler) ve toplardamarlar (venler) arasında anormal, doğrudan bağlantıların oluştuğu nadir bir durumdur. Normalde, beyindeki kan dolaşımı arterlerden küçük kan damarlarına (kapillerlere) ve oradan venlere doğru gerçekleşir. Bu süreçte, arterlerden gelen yüksek basınçlı kan, kapillerlerde düşük basınçlı venöz sisteme geçmeden önce hızını ve basıncını kaybeder. Ancak AVM’de, bu düzenleyici kapiller ağ eksik olduğundan, arterlerden venlere doğrudan bağlantılar oluşur ve buradaki kan akımının hızı ve basıncı yüksektir.

AVM’nin Belirtileri

AVM’nin belirtileri, yerleşim yerine ve büyüklüğüne bağlı olarak değişebilir. Bazı durumlarda belirtiler olmayabilir veya çok hafif olabilir. Ancak, genellikle AVM’nin belirtileri arasında şunlar bulunur:

 • Baş Ağrısı ve Migren: AVM’nin en yaygın belirtilerinden biridir.
 • Nöbetler: Anormal elektriksel aktivite nedeniyle ortaya çıkabilir.
 • Nörolojik Sorunlar: Konuşma, görme, işitme veya hafıza problemleri, koordinasyon kaybı veya felç gibi sorunlar oluşabilir.

AVM Kanaması

AVM kanaması, AVM’nin en ciddi ve potansiyel olarak yaşamı tehdit eden komplikasyonlarından biridir. AVM kanaması, beyin içinde veya çevresinde ani ve ciddi bir kanamaya neden olabilir ve acil tıbbi müdahale gerektirir.

AVM Kanamasının Riskleri

 1. İnme veya Beyin Hasarı: Kanamanın şiddetine bağlı olarak, AVM kanaması inmeye veya kalıcı beyin hasarına neden olabilir.
 2. Yüksek Tansiyon: Kronik yüksek tansiyon, AVM damarlarında daha fazla stres ve yırtılma riski yaratır.
 3. Nöbetler: Kanama, beyin dokusuna zarar vererek nöbetlere yol açabilir.
 4. Nörolojik Kayıplar: Motor beceriler, konuşma, görme veya işitme gibi beyin fonksiyonlarında geçici veya kalıcı kayıplar oluşabilir.
 5. Hidrosefali (Beyinde Sıvı Birikimi): Kanama, beyin omurilik sıvısının normal akışını engelleyerek hidrosefaliye neden olabilir.
 6. Ölüm: Ağır vakalarda, AVM kanaması ölümcül olabilir.

AVM Kanamasının Bulguları

AVM kanamasının belirtileri genellikle ani ve şiddetlidir:

 1. Ani ve Şiddetli Baş Ağrısı: AVM kanamasının en tipik belirtisidir ve genellikle “hayatımdaki en kötü baş ağrısı” olarak tanımlanır.
 2. Nöbetler: Özellikle daha önce nöbet öyküsü olmayan kişilerde, ani nöbetler görülebilir.
 3. Bilinç Kaybı veya Sersemlik: Kanama sırasında bilinç kaybı yaşanabilir veya kişi sersemleyebilir.
 4. Nörolojik Bozukluklar: Konuşma veya anlama güçlüğü, görme kaybı, uyuşma veya felç gibi belirtiler ortaya çıkabilir.

AVM kanamasının belirtileri ortaya çıktığında, hızlı ve etkili tıbbi müdahale hayati önem taşır. Erken tanı ve tedavi, komplikasyon riskini azaltabilir ve hastanın iyileşme şansını artırabilir.

Tanı Yöntemleri

 1. Beyin MRG (Manyetik Rezonans Görüntüleme): Beyin dokusunun yüksek çözünürlüklü görüntülerini sağlar ve AVM’nin yerini, boyutunu ve etkilediği damarları gösterir.
 2. CT (Bilgisayarlı Tomografi) Taraması: Beyin yapısının detaylı görüntülerini sunar ve kanama varlığını tespit edebilir.
 3. Anjiyografi: En kesin tanı yöntemidir. Damarlara kontrast madde enjekte edilerek, AVM’nin damar yapısının detaylı bir haritası çıkarılır. Bu yöntem, tedavi planlamasında da önemlidir.

Tedavi Seçenekleri

 1. Cerrahi Müdahale:
  • AVM’nin beyindeki yerleşimi ve büyüklüğüne bağlı olarak, cerrahi yolla çıkarılabilir.
  • Cerrahi, özellikle kanama riski yüksek veya semptomatik AVM’ler için tercih edilir.
 2. Radyocerrahi (Stereotaktik Radyocerrahi):
  • Yoğunlaştırılmış radyasyon dalgaları kullanılarak AVM’yi tedavi etme yöntemidir.
  • Cerrahiye uygun olmayan veya ulaşılması zor yerlerdeki AVM’ler için etkili bir alternatiftir.
 3. Endovasküler Tedavi (Embolizasyon):
  • Damarların içinden geçirilen özel malzemelerle AVM’nin beslenme damarları kapatılır.
  • Bu yöntem, AVM’yi küçültmeye veya kanama riskini azaltmaya yardımcı olabilir.

Takip ve İzleme

 • Bazı AVM’ler, kanama riski düşük olduğunda veya cerrahi müdahaleye uygun olmadığında, düzenli izleme ve takip altına alınabilir.
 • MRG veya CT taramaları ile düzenli olarak kontrol edilir.

Her AVM vakası benzersiz olduğundan, tedavi planı kişinin sağlık durumu, AVM’nin özellikleri ve potansiyel risklere bağlı olarak özelleştirilir. Tedavi kararları, nörolojik durum, yaş, genel sağlık ve AVM’nin özellikleri gibi faktörler göz önünde bulundurularak alınır.