• Prof. Dr. Bora Gürer - Beyin ve Sinir Cerrahı

Beyin Kavernomları

Beyin kavernomları, beyinde oluşan, genellikle iyi huylu kabul edilen damar yapılarındaki anormalliklerdir. Bunlar, anormal damarların bir araya gelmesiyle oluşan ve “kavernöz malformasyonlar” veya “kavernomalar” olarak da bilinir. 

Bu damar yapıları, tipik olarak kan damarlarının küçük, boşluksu odacıklar halinde kümelenmesiyle karakterize edilir ve bu yüzden “kavernöz” (mağaraya benzer) adını alır.

Özellikleri ve Yerleşimi

 • Anatomik Yapısı: Kavernomlar, ince duvarlı, anormal damarların bir araya gelmesiyle oluşur. Bu damarlar genellikle normal beyin dokusundan ayrıdır.
 • Yerleşim: Beyin kavernomları, beyin veya omurilikte herhangi bir yerde bulunabilir, ancak en sık beyin yarım kürelerinde ve omurilikte görülür.

Semptomlar

Beyin kavernomlarının belirtileri, konumlarına ve boyutlarına bağlı olarak değişir:

 • Nöbetler: Kavernomların sık görülen bir belirtisidir.
 • Kanama Riski: Kavernomlar kanayabilir, bu da baş ağrısı, felç, görme problemleri veya konuşma güçlüğü gibi semptomlara neden olabilir.
 • Nörolojik Problemler: Kavernomlar beyin veya omurilikte baskı yaparak çeşitli nörolojik problemlere yol açabilir.

Tanı

 • Manyetik Rezonans Görüntüleme (MR): Kavernomların tanısı genellikle MR taraması ile yapılır. MR, kavernomların boyutunu, sayısını ve yerini belirlemek için en etkili yöntemdir.

Tedavi

 • Takip: Kavernomlar genellikle iyi huyludur ve her zaman tedavi gerektirmez. Bazı durumlarda, düzenli MR taramaları ile takip yeterlidir.
 • Cerrahi: Kavernom nedeniyle nöbetler, tekrarlayan kanamalar veya nörolojik problemler meydana gelirse cerrahi tedavi gündeme gelebilir. Mikrocerrahi yöntemler ile kavernom çıkarılır.
 • Radyoterapi: Bazı özel durumlarda, cerrahiye uygun olmayan veya zor yerleşimli kavernomlarda radyoterapi yöntemleri kullanılabilir.

Riskler ve Prognoz

 • Kanama Riski: Kavernomların zamanla kanama riski vardır, ancak bu risk genel olarak düşüktür. Hayatı tehdit edecek ciddiyette kanama hemen hiç görülmez.
 • Nöbetler: Kavernomlar nedeniyle nöbet geçirme riski, kavernomun konumu ve boyutuna bağlı olarak değişkenlik gösterir.
 • Prognoz: Çoğu kavernom hasta için ciddi bir sağlık sorunu oluşturmaz ve iyi bir prognoza sahiptir. Ancak, tekrarlayan kanamalar veya büyük kavernomlar daha ciddi komplikasyonlara yol açabilir.

Beyin kavernomlarının yönetimi, hasta özelinde ve klinik bulgulara bağlı olarak yapılır. Her hastanın durumu, potansiyel riskler ve tedavi seçenekleri hekim tarafından detaylıca değerlendirilmelidir.