• Prof. Dr. Bora Gürer - Beyin ve Sinir Cerrahı

Lomber Disk Cerrahisini Takiben Ortaya ÇıkanSemptomatik Pnömosefali: Olgu Sunumu