• Prof. Dr. Bora Gürer - Beyin ve Sinir Cerrahı

Ulnar Tuzak Nöropatisi

Ulnar tuzak nöropatisi, dirsek veya bilekte ulnar sinirin sıkışması sonucu meydana gelen bir durumdur. Bu sinir, kolun iç tarafından geçerek elin yüzük ve serçe parmaklarına kadar uzanır. Ulnar sinirin sıkışması, bu parmaklarda ve elin iç tarafında uyuşukluk, karıncalanma ve ağrıya neden olabilir.

Belirtiler

 • Yüzük ve serçe parmaklarda uyuşukluk veya karıncalanma.
 • Elde zayıflık, özellikle ince motor hareketlerde (yazı yazma, düğme ilikleme gibi).
 • Elde ve parmaklarda ağrı.
 • Uzun süre dirsek bükülü durumda kaldığında belirtilerin artması.

Tanı

 • Fiziksel muayene ve hastanın semptomları.
 • Sinir iletim testleri ve elektromiyografi (EMG), sinirin işlevini ve hasarın yerini belirlemek için.
 • Gerekirse MR veya ultrason taraması, sıkışma bölgesini daha detaylı incelemek için.

Tedavi Yöntemleri

 1. Konservatif Tedaviler:
  • Dirseği uzun süre bükülü tutmaktan kaçınmak.
  • Dirsek koruyucuları veya gece splintleri kullanmak.
  • Anti-inflamatuar ilaçlar ve ağrı kesiciler.
  • Fizyoterapi ve el ile kol için özel egzersizler.
 2. Enjeksiyon Tedavileri:
 3. Steroid enjeksiyonları, inflamasyonu ve ağrıyı azaltmak için kullanılabilir.
 4. Cerrahi Tedavi:
 5. Şiddetli vakalarda veya konservatif tedavilere yanıt vermeyen durumlarda cerrahi müdahale düşünülebilir. Cerrahi ile sıkışan sinir üzerindeki basıncı azaltmak amaçlanır.
 6. Yaşam Tarzı Değişiklikleri ve Ergonomik Düzenlemeler:
 1. El ve kol kullanımını etkileyebilecek aktivitelerde ergonomik düzenlemeler yapmak.
 2. Meslek veya hobi faaliyetleri sırasında düzenli aralıklarla mola vermek.

Ulnar tuzak nöropatisinin tedavisi, semptomların şiddetine ve altta yatan nedenlere bağlı olarak değişebilir. Erken tanı ve tedavi, semptomların hafiflemesinde ve kalıcı hasarın önlenmesinde önemlidir. Tedavi planı, hastanın ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmelidir.