• Prof. Dr. Bora Gürer - Beyin ve Sinir Cerrahı

Omurga ve Omurilik Tümörleri

Omurga ve omurilik tümörleri, omurga kemikleri (vertebra) veya omurilik ve çevre dokularından gelişen anormal doku büyümeleridir. 

Bu tümörler, iyi huylu (benign) veya kötü huylu (malign) olabilir ve hem omuriliğin işlevini hem de genel omurga sağlığını etkileyebilir.

Omurga ve Omurilik Tümörlerinin Çeşitleri

 1. Birincil Tümörler: Omurga veya omurilikte ya da çevre dokularında başlayan tümörlerdir. Genellikle iyi huylu olabilirler, ancak bazı durumlarda kötü huylu da olabilirler. 

Birincil tümörler arasında en yaygın olanları astrositoma, ependimoma ve omurilik hemanjiyomlarıdır. 

Bu tümörler, omurilik dokusunda veya omurilik kanalının etrafında büyüyerek ağrı, sinir sıkışması ve diğer nörolojik problemlere yol açabilir.

 1. Metastatik Tümörler: Vücudun diğer kısımlarındaki kanserlerin omurga veya omuriliğe yayıldığı durumlarda oluşur. Bunlar kötü huylu tümörlerdir ve en sık ileri evre akciğer, meme, prostat ve böbrek kanserlerinden kaynaklanır. 

Metastatik tümörler, omurgayı zayıflatarak kırılmalara neden olabilir ve omuriliğe baskı yaparak ciddi nörolojik sorunlara sebep olabilir.

Belirtiler ve Semptomlar

 • Ağrı: Genellikle tümörün yerleştiği bölgeye bağlı omurga ağrısı.
 • Nörolojik Belirtiler: Kollarda ve bacaklarda hissizlik, uyuşukluk, kas güçsüzlüğü veya felç.
 • Diğer Semptomlar: Yorgunluk, iştahsızlık ve kilo kaybı gibi genel sağlık sorunları.

Tanı

 • MR ve CT Taramaları: Omurga ve omuriliğin detaylı görüntülerini sağlar.
 • Biyopsi: Tümörün tipini belirlemek için doku örneği alınır.

Tedavi Yöntemleri

 1. Cerrahi: Tümörün tamamen veya kısmen çıkarılması.
 2. Radyoterapi: Kanser hücrelerini öldürmek veya büyümeyi yavaşlatmak için kullanılır.
 3. Kemoterapi: Kanser hücrelerini öldürmek için ilaç tedavisi.
 4. Destekleyici Tedaviler: Ağrı yönetimi ve rehabilitasyon.

Risk Faktörleri ve Önleme

 • Genetik Yatkınlık: Bazı genetik bozukluklar omurga ve omurilik tümörleri riskini artırabilir.
 • Çevresel Faktörler: Maruz kalınan bazı kimyasallar veya radyasyon.
 • Yaş ve Cinsiyet: Bazı türler belirli yaş gruplarında veya cinsiyette daha yaygındır.

Önemli Not

Omurga ve omurilik tümörleri ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir ve zamanında tanı ve tedavi gerektirir. 

Herhangi bir belirti veya semptom fark edildiğinde, hemen tıbbi bir değerlendirme yapılmalıdır. 

Bu tür tümörlerin erken teşhisi, tedavi seçeneklerini ve hastanın genel sağlık durumunu iyileştirebilir.