• Prof. Dr. Bora Gürer - Beyin ve Sinir Cerrahı

Boyun Kırığı Nedir?

Boyun kırığı, boynun omurgasını oluşturan servikal omurlarda (C1’den C7’ye kadar olan boyun kemikleri) meydana gelen kırılma durumudur. Bu durum tıbbi olarak “servikal fraktür” olarak adlandırılır.

Boyun kırıkları, omuriliğin geçtiği kritik bir bölge olduğu için, özellikle omurilik hasarı ve potansiyel felç riski taşıdığından dolayı ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Kırık Türleri

 • Küçük Kırıklar: Genellikle minimal travma sonucu oluşur ve büyük risk taşımaz.
 • Ciddi Kırıklar: Yüksek enerjili travmalar sonucu oluşur ve omurilik hasarı riski taşır.
 • Stabil ve İnstabil Kırıklar: Kırıklar stabil (hareket etmeyen) ya da instabil (hareketli) olabilir. İnstabil kırıklar daha ciddi müdahale gerektirir.

Bulgular

Genel Bulgular

 • Boyun Ağrısı: Kırık bölgede yoğun ağrı, hassasiyet ve rahatsızlık hissi. Hareket etmek veya başı çevirmek ağrıyı artırabilir.
 • Hareket Kısıtlılığı: Boyun ve baş hareketlerinde belirgin zorlanma veya kısıtlılık. Başın belli pozisyonlarda sabitlenmesi gerekebilir.

Nörolojik Bulgular

 • Kollarda ve Bacaklarda Güçsüzlük: Sinirlerin sıkışması veya omuriliğin hasar görmesi sonucu kollarda ve bacaklarda güç kaybı.
 • Hissizlik ve Karıncalanma: Kollarda, bacaklarda veya vücudun diğer bölgelerinde hissizlik, karıncalanma veya uyuşma hissi.
 • Koordinasyon ve Dengede Sorunlar: Omurilik hasarına bağlı dengesizlik, koordinasyon problemleri ve yürüme güçlüğü.

Omurilik Yaralanması Belirtileri

 • Felç: Ciddi omurilik yaralanmalarında kısmi veya tam felç riski. Bu durum, etkilenen sinir köklerinin yerleşimine bağlı olarak, vücudun alt kısmında veya bacaklarda daha belirgin olabilir.
 • Refleks Kaybı: Normal refleks tepkilerinin azalması veya kaybolması.
 • Mesane ve barsak kontrolünde sorunlar gibi otonom sinir sistemi fonksiyon bozuklukları.
 • Ağrı ve Basınç Hissi: Omurilik üzerindeki basınca bağlı olarak sırtta ve boyunda ağrı veya basınç hissi.

Diğer Semptomlar

 • Baş Dönmesi ve Bulantı: Sinir sistemi üzerindeki etkiye bağlı olarak baş dönmesi ve bulantı.
 • Solunum Güçlükleri: Omurilik yaralanması nedeniyle solunum kaslarının etkilenmesi.
 • Şok Belirtileri: Ciddi kırıklar ve omurilik yaralanmaları sonucu vücut şok durumuna girebilir.

Tanı

Röntgen

 • Amaç: Kırığın yeri, tipi ve şiddetini belirlemek. Röntgen, ilk değerlendirme aşamasında genellikle en hızlı ve en erişilebilir görüntüleme yöntemidir.
 • Detaylar: Boyun omurlarının genel hizalanması, kemik yoğunluğu ve olası yer değiştirmeleri değerlendirilir. Röntgen, büyük ve açık kırıkları tespit etmede etkilidir.

Bilgisayarlı Tomografi (CT)

 • Amaç: Kırığın detaylı anatomik yapısını incelemek, özellikle kemiklerdeki ince çatlakları ve yer değiştirmeleri görmek için kullanılır.
 • Detaylar: CT, röntgene göre daha detaylı bir görüntü sağlar ve karmaşık kırıkların daha iyi anlaşılmasına yardımcı olur. Ayrıca, omurga stabilitesini değerlendirmek için de önemlidir.

Manyetik Rezonans Görüntüleme (MR)

 • Amaç: Omurilik hasarını ve yumuşak dokulardaki yaralanmaları (diskler, ligamentler, sinirler) incelemek.
 • Detaylar: MR, özellikle omurilik, sinir kökleri ve yumuşak dokuların detaylı görüntülenmesinde etkilidir. Omurilik yaralanmaları, disk hasarları ve sinir sıkışmaları MR ile daha net görülebilir.

Diğer Görüntüleme Yöntemleri

 • Fonksiyonel Görüntüleme: Sinir fonksiyonlarını değerlendirmek için EMG (Elektromiyografi) gibi testler yapılabilir.
 • Anjiyografi: Nadiren, boyun damarlarını değerlendirmek için kullanılır, özellikle damarsal yaralanma şüphesi olan durumlarda.

Değerlendirme Süreci

 • Klinik Değerlendirme: Fiziksel muayene, kırık belirtileri ve nörolojik bulguların değerlendirilmesi.
 • Hastanın Öyküsü: Kırığa neden olan olayın ve yaralanmanın detaylarının alınması.

Tanı Koyma

 • Kombine Görüntüleme: Genellikle, boyun kırığı tanısı için birkaç farklı görüntüleme yöntemi bir arada kullanılır.
 • Omurilik ve Sinir Hasarı İncelemesi: Özellikle omurilik hasarı şüphesi olan durumlarda MR önem kazanır.

Bu görüntüleme yöntemlerinin her biri, boyun kırığının tanısında ve tedavisinin planlanmasında kritik bir rol oynar. Her bir yöntem, farklı yönleriyle kırığın ve eşlik edebilecek diğer yaralanmaların anlaşılmasına katkıda bulunur.

Tedavi Yöntemleri

1. Cerrahi Müdahale

 • Ameliyatın Amacı: Omurga stabilitesini sağlamak, omurilik ve sinir köklerine uygulanan basıncı azaltmak.
 • Yöntemler:
  • Vidalar ve Plakalar: Kırılan omurları sabitlemek için kullanılır.
  • Omurga Füzyonu: İki veya daha fazla omurun birleştirilerek hareket etmesini önlemek ve stabiliteyi artırmak için yapılır.
  • Omurilik Dekompresyonu: Sıkışmış omurilik veya sinir köklerini rahatlatmak için hasarlı disk veya kemik yapılarının çıkarılması.
 • Riskler ve Komplikasyonlar: Her cerrahi işlemde olduğu gibi enfeksiyon, kanama, sinir hasarı ve anesteziyle ilişkili riskler mevcuttur.

2. Cerrahi Dışı Tedaviler

 • Boyunluk Kullanımı:
  • Amaç: Kırığın stabilitesini sağlamak ve iyileşmeyi desteklemek.
  • Süre ve Türü: Kırığın ciddiyetine göre boyunluk türü ve kullanım süresi değişir.
 • İstirahat:
  • Amaç: Kırığın iyileşmesini hızlandırmak ve ek yaralanmaları önlemek.
  • Uygulama: Aktiviteleri sınırlayarak ve gerektiğinde yatak istirahati sağlayarak.
 • Fizik Tedavi:
  • Amaç: Boyun kaslarını güçlendirerek stabiliteyi artırmak ve hareket aralığını iyileştirmek.
  • Yöntemler: Özel egzersizler, manuel terapi, sıcak/soğuk uygulamaları.

İyileşme Süreci

 • Süreç: Kırığın ciddiyetine ve hastanın genel sağlık durumuna bağlı olarak değişir.
 • Takip: Düzenli tıbbi takip ve röntgen kontrolleri, iyileşme sürecini izlemek için gereklidir.

Önemli Noktalar

 • Kişiye Özel Tedavi: Tedavi planı, hastanın yaşam tarzı, mesleği ve genel sağlık durumu göz önünde bulundurularak kişiselleştirilir.
 • Erken Müdahale: Boyun kırığı belirtileri fark edildiğinde hemen tıbbi yardım almak önemlidir.
 • Uzun Vadeli Yönetim: Kırığın iyileşmesi tamamlandıktan sonra bile, boyun sağlığını korumak için devam eden tedavi ve egzersizler gerekebilir.

İyileşme Süreci

 • Süre: Kırık tipine ve ciddiyetine bağlı olarak değişir, genellikle aylar sürebilir.
 • Fizik Tedavi: Kırık iyileştikten sonra boyun kaslarını güçlendirmek ve hareket aralığını artırmak için gereklidir.
 • Beslenme ve Yaşam Tarzı: Kemik iyileşmesini desteklemek için sağlıklı beslenme ve sigaradan uzak durma önerilir.

Boyun kırıkları ciddi komplikasyonlara yol açabileceğinden, erken tanı ve uygun tedavi hayati öneme sahiptir. Herhangi bir boyun travması sonrası, özellikle belirtilen semptomlar mevcutsa, hızlıca tıbbi yardım almak önemlidir.