• Prof. Dr. Bora Gürer - Beyin ve Sinir Cerrahı

Endoskopik hipofiz cerrahisinin riskleri nelerdir?

Endoskopik hipofiz cerrahisi, hipofiz bezi tümörlerinin ve diğer hipofiz bölgesi anormalliklerinin tedavisinde kullanılan minimal invaziv bir cerrahi yöntemdir.

Her cerrahi işlemde olduğu gibi, endoskopik hipofiz cerrahisinde de bazı riskler ve potansiyel komplikasyonlar bulunmaktadır. Ancak, bu risklerin oranı hastanın genel sağlık durumu, tümörün büyüklüğü ve konumu, cerrahın deneyimi ve kullanılan tekniklere bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

Endoskopik Hipofiz Cerrahisinin Potansiyel Riskleri:

  1. Enfeksiyon ve Kanama: Her cerrahi işlemde olduğu gibi, enfeksiyon ve kanama riski bulunur. Ancak bu riskler, modern cerrahi teknikler ve uygun sterilizasyon prosedürleriyle minimize edilir.
  2. Hipofiz Fonksiyon Bozuklukları: Hipofiz bezi hormon üretiminde önemli bir role sahiptir. Cerrahi sırasında hipofiz bezine zarar verilirse, hormon üretiminde bozulmalar olabilir.
  3. Sinir Hasarı: Cerrahi alana yakın sinirlere zarar verilirse, görme bozuklukları veya diğer nörolojik sorunlar meydana gelebilir.
  4. Sıvı Denge Bozuklukları: Hipofiz bezinin su ve tuz dengesini kontrol eden hormonların üretiminde bozulmalar olabilir. Bu da diyabetes insipidus gibi durumlara yol açabilir.
  5. Beyin Omurilik Sıvısı (BOS) Kaçağı: Cerrahi sırasında beyin omurilik sıvısının sızması riski vardır. Bu durum, genellikle kapatılabilir ancak nadiren ciddi komplikasyonlara yol açabilir.
  6. Anestezi ile İlgili Riskler: Genel anestezi her zaman belli riskler taşır, özellikle kalp veya solunum problemleri olan hastalarda.
  7. Nadir Görülen Komplikasyonlar: Görme siniri hasarı, kalıcı hormonal bozukluklar veya beyin dokusuna zarar gibi daha ciddi ancak çok nadir görülen komplikasyonlar meydana gelebilir.

Riskleri Azaltma Yolları:

  • Deneyimli Bir Cerrahi Ekibi: Cerrahın ve cerrahi ekibin deneyimi, riskleri azaltmada önemli bir faktördür.
  • Detaylı Preoperatif Değerlendirme: Hastanın sağlık durumunun cerrahi öncesi detaylı bir şekilde değerlendirilmesi önemlidir.
  • Postoperatif Bakım: Ameliyat sonrası dikkatli bir takip ve uygun postoperatif bakım komplikasyon riskini azaltır.

Önemli Hatırlatma:

Endoskopik hipofiz cerrahisi ile ilgili karar vermeden önce, bir beyin cerrahı ile detaylı bir şekilde görüşmek ve bireysel risklerinizi, potansiyel faydalarını ve alternatif tedavi seçeneklerini değerlendirmek önemlidir.