• Prof. Dr. Bora Gürer - Beyin ve Sinir Cerrahı

Beyin cerrahisi hangi hastalıkların tedavisi ile ilgilenir?

Beyin cerrahisi, nöroşirürji olarak adlandırılır ve özellikle beyin, omurilik ve sinir sisteminin diğer bölümlerini etkileyen çeşitli hastalıkların tedavisiyle ilgilenir.

Beyin cerrahisini ilgilendiği ana hastalık ve durumlar şunlardır:

 1. Beyin ve Omurilik Tümörleri: İyi huylu (benign) ve kötü huylu (malign) beyin tümörleri, omurilik-omurga tümörleri ve sinir köklerinden kaynaklanan tümörler.
 2. Serebrovasküler Hastalıklar: Beyin anevrizmaları, arteriyovenöz malformasyonlar (AVM) ve diğer damarsal bozukluklar gibi serebrovasküler hastalıkların tedavisi.
 3. Travma: Kafa travmaları, beyin kanamaları, kafa içi hematoma (kan birikmesi) ve kafatası kırıkları gibi travmatik beyin yaralanmaları.
 4. Beyin Kanaması: Hemorajik inmeler (beyin kanaması) ve subaraknoid kanamalar.
 5. Hidrosefali: Beyin omurilik sıvısının aşırı birikmesi ve beyin basıncının artması durumlarında, şant yerleştirme veya endoskopik ventrikülostomi gibi işlemler.
 6. Epilepsi: İlaçla kontrol altına alınamayan epilepsi vakalarında, epileptik odakların cerrahi olarak çıkarılması.
 7. Nörolojik Fonksiyon Bozuklukları: Parkinson hastalığı, tremor ve spastisite gibi hareket bozukluklarının tedavisi için derin beyin stimülasyonu gibi cerrahi yöntemler.
 8. Omurga Sorunları: Bel ve boyun fırıkları, omurilik kanal darlığı, omurga şekil bozuklukları ve omurga kırıkları gibi rahatsızlıkları.
 9. Periferik Sinir Sıkışmaları: Karpal tünel sendromu, ulnar sinir sıkışması ve diğer sinir sıkışmaları.
 10. Doğumsal Bozukluklar: Spina bifida ve kraniosinostoz gibi doğuştan gelen beyin ve omurilik bozuklukları.
 11. Hipofiz Bezi Hastalıkları: Hipofiz adenomları ve diğer hipofiz bezi tümörleri.
 12. Kronik Ağrı: Trigeminal nevralji ve diğer kronik ağrı durumları için cerrahi müdahaleler.

Beyin cerrahisi, oldukça karmaşık ve hassas bir tıp dalıdır ve geniş bir tedavi yelpazesini kapsar. Tedaviler genellikle yüksek risk taşıdığı için, hastaların durumlarına göre özel tedavi planları oluşturulur.